Digitale Transformatie op de juiste manier: 5 principes

​Voor veel organisaties is het toepassen van Digitale Transformatie geen sinecure. Onderzoeken van o.a. Forbes, Forrester en McKinsey laten zien dat veel organisaties wel willen beginnen aan het transformeren van hun organisatie, maar niet weten hoe. Slechts 25% heeft een helder beeld bij wat Digitale Transformatie is en wat dit voor hun bedrijf betekent (bron: Forbes).

Elke sector en elk type bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met Digitale Transformatie. Digitale Transformatie gaat niet meer weg. Het zal zich zelfs versterken.

Het is ‘d​o or die’.

5 principes voor jouw digitale transformatie

De 5 principes om op de juiste manier Digitale Transformatie te starten, toe te passen, jouw continuïteit te versterken en het 'nieuwe normaal' te omarmen, zijn:

 1. Bewustwording
  Ten eerste is het belangrijk te weten waar jouw organisatie vandaag staat op het gebied van digitaal leiderschap en het benutten van digitaal leiderschap. Het senior-management van jouw organisatie zal met een heldere digitale strategie en visie moeten zorgen voor bewustwording van de gehele organisatie.
 2. Stap voor stap naar een gedeelde visie
  Neem kleine stappen richting ‘de stip aan de horizon’. Ga niet eerst lang zitten nadenken over wat er allemaal moet gebeuren en vooral hoe. Begin! Begin met het behalen van snelle resultaten. Een resultaat kan ook zijn dat iets niet helemaal goed is gegaan. Top! Leer ervan en begin nog een keer. 
 3. Eigenaarschap
  Zorg dat iedereen in jouw organisatie eigenaarschap voelt voor de gedeelde visie. Geef vrijheid aan teams om zelf initiatieven op te starten en successen te behalen. Als (senior) management verandert jouw taak naar ‘faciliterend leiderschap’; haal eventuele bottlenecks weg en ga niet vertellen wat en hoe het succes gehaald wordt. 
 4. Meten is weten
  Creëer de juiste kaders en meet de voortgang financieel en op klanttevredenheid. Kijk ook naar de effecten op de cultuur binnen organisatie. Het is belangrijk om op basis van de juiste stuurinformatie concrete resultaten te zien.
 5. Flexibel
  Bedenk dat wat je in de voorgaande stappen hebt bedacht altijd en telkens weer kan (en mogelijk moet) veranderen. Jouw klanten, jouw medewerkers, de digitale mogelijkheden veranderen snel. Challenge jezelf constant op de gestelde doelen en pas aan waar nodig.

Waarom is dit relevant?

Digitale Transformatie beschrijft hoe een organisatie fundamentele wijzigingen doorvoert zodat digitalisering is toegepast in alle hoeken en gaten van een organisatie. Het doel: onderscheidend vermogen.

Het beschrijft ook een culturele verandering. Een verschuiving in aanpak en mindset zodat iedereen binnen jouw organisatie de nieuwe ‘way-of-working’ ondersteunt.  Vandaag (en morgen) is verandering ‘het nieuwe normaal’.

Elke organisatie heeft haar eigen stappen te zetten naar 'het nieuwe normaal'. Er is geen 'one-size-fits-all' oplossing. Daarom is het goed om deze 5 principes te hanteren en jouw stappen constant aan te passen aan de realiteit.

JOENGO staat voor je klaar

Weten hoe je deze 5 principes kunt toepassen? JOENGO staat voor je klaar met een heldere, transparante aanpak

Don’t be the prey, be the predator.