​​​Inzicht met de JOENGO Continuïteitsscan

Digital Transformation, digitalisering, Industrie 4.0. Termen die te pas en te onpas gebruikt worden op alle media. Je zult ze zeker al zijn tegengekomen.

Het succes en continuïteit van een onderneming wordt steeds vaker bepaald door de manier waarop een onderneming digitale mogelijkheden ten volle benut, innovatief en flexibel is, zodat kan worden ingespeeld op een constant veranderende markt.

Digitalisering verandert alles: de manier waarop we denken, communiceren, met wie we concurreren, hoe we innoveren en de nieuwe manier waarop we met klanten omgaan. Oude verdienmodellen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats.

De JOENGO Continuïteitsscan levert direct waarde. Zelfs al tijdens het invullen van de scan zul je je bewust worden van waar jij vandaag staat op het gebied van digitaal leiderschap en het benutten van het digitaal potentieel in jouw organisatie.

De resultaten van de scan worden door onze professionals geanalyseerd en leveren gericht, praktisch en onafhankelijk advies. Met dit resultaat bepaal je zelf welke stappen jij gaat zetten. Het gaat tenslotte om jouw continuïteit. 

Weten welke waarde de scan heeft voor jouw organisatie? Neem contact op voor een inspirerende kennismaking met JOENGO … en onze scan.

​Zicht op jouw organisatie

Het resultaat van de JOENGO Continuïteitsscan geeft inzicht in de digitale- en leiderschapscapaciteiten alsmede inzicht in de volgende aspecten:

 • ​Leiderschapscapaciteiten
 • Digitale visie
 • ​Betrokkenheid werknemers
 • check
  Digitale governance
 • check
  Relatie Business & IT
 • ​Digitale capaciteiten
 • Interactie met klanten
 • ​Operationele processen
 • check
  ​Nieuwe businessmodellen

Naar digitaal vakmanschap

Met het inzicht wat volgt uit de JOENGO Continuïteitsscan kan een plan opgesteld worden om de continuïteit en jouw onderscheidend vermogen te verbeteren. 

JOENGO helpt je graag bij het opstellen van deze roadmap richting digitaal vakmanschap

Met Digitaal Vakmanschap blink je uit op twee onderdelen:

 • Je gebruikt de digitale mogelijkheden in al je bedrijfsprocessen en je klantbetrokkenheid. Je bent constant bezig met het verbeteren van je bedrijfsmodellen. 
 • Je visualiseert en stimuleert de transformatie door sterke leiderschapscapaciteiten.

Lees meer over hoe we jouw organisatie van inzicht naar digitaal vakmanschap kunnen begeleiden.

​'Uitstekende spiegel'

Bij de start van De Energie Transitie Groep realiseerden wij ons dat het succes van onze onderneming mede wordt bepaald door de manier waarop we technologische ontwikkelingen toepassen. In de verschillende groeifasen van de onderneming zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe digitale mogelijkheden om onze continuïteit en marktpositie verder te versterken en zien we steeds duidelijker de toegevoegde waarde van een samenhangende digitale strategie.

Het JOENGO Continuïteitsmodel heeft ons een uitstekende spiegel gegeven over waar wij vandaag staan en waar we naar toe willen. Het bewustwordingsproces tijdens het invullen is al interessant.

Peter den Biesen, De Groene Stroomfabriek


joengo-digitale transformatie-digitalisering-mkb-scan-150x41

​Wil jij weten wat je moet doen om over 5 jaar nog te bestaan? Doe de scan!