​Kernwaarden

De JOENGO kernwaarden zijn gebaseerd op 5 C’s. De 5 C’s behelzen 5 krachtige termen die JOENGO ziet als basis voor het aangaan van een transformatie bij een klant als wel als kerneigenschappen van de JOENGO professionals die op strategisch, tactisch en operationeel niveau onze klanten ondersteunen in het versterken van de continuïteit.

joengo-digitale transformatie-digitalisering-mkb-kernwaarden
  1. ​Connect
  2. ​Conscious
  3. Change
  4. Confidence
  5. Coach

​Connect

​JOENGO is de fonetische vorm van het Latijnse woord voor VERBINDEN: ‘iungo’. Verbinden is de basis van elke relatie. Verbinding met anderen zorgt ervoor dat we gezien, gehoord en gewaardeerd ​worden om wie we zijn. Dan ontstaat er energie.

JOENGO gelooft dat verandering alleen gerealiseerd kan worden met een ‘verbinding’: de basis van waaruit alle opvolgende activiteiten en veranderingen plaatsvinden.

joengo-digitale transformatie-digitalisering-mkb-kernwaarden-1-connect

​Change

Hier vindt de feitelijke verandering plaats. Belangrijk hierbij is dat er kleine stappen gezet worden om de totale transformatie behapbaar te houden voor alle betrokkenen. Kleine stappen naar een groter doel.

Dit kan alleen als jouw organisatie zelf in staat is de veranderingen door te zetten, te blijven experimenteren en verder te blijven optimaliseren.

Onze professionals zijn verandergezind en komen met creatieve oplossingen om de voorwaartse beweging in te zetten en te continueren.

joengo-digitale transformatie-digitalisering-mkb-kernwaarden-3-change

​Coach

​Mocht je dat willen dan blijven we in de buurt, of zoals wij dat noemen: blijven we verbonden. Aan de zijlijn op adviserende basis, zullen we jouw organisatie blijven helpen bij het verder inzetten van digitale kansen ten behoeve van de continuïteit. Het is fijn te kunnen terugvallen op een JOENGO professional die nauw betrokken is geweest bij de transformatie.

Onze professionals zijn leergierig en coachen elkaar, zodat wij een kwalitatief hoogstaande Business & IT partner zijn voor het realiseren van transformaties.

joengo-digitale transformatie-digitalisering-mkb-kernwaarden-5-coach