Professionals met passie

JOENGO heeft ervoor gekozen zich vanaf de oprichting volledig te richten op het thema ‘Digitale Transformatie’. Dit thema is dusdanig groot, complex en uitdagend dat focus op andere competenties hiervan zou afleiden. JOENGO is dus echt een specialist op het gebied van Digitale Transformatie.

Al onze tijd, energie en investeringen zijn gericht op het identificeren van nieuwe ontwikkelingen en deze te vertalen in de benodigde nieuwe kennis.

Bij de implementatie maken wij gebruik van expert bedrijven op de diverse aandachtsgebieden. Deze professionals hebben bewust gekozen voor een langdurige carrière in dit vakgebied. Allemaal met passie voor dat aandachtsgebied. Dit betekent dat al onze professionals bij uitstek beschikken over alle relevante en actueel benodigde kennis en ervaring en dit inbrengen in hun opdracht bij onze klanten. 

JOENGO - Delivery Model - Continuïteit - Ecosysteem

Een uitgekiend deliveryproces

JOENGO kent een uitgekiend deliveryproces. Hier zitten we bovenop, want het is een van de dingen waar onze klanten hoge waarde aan hechten. Klanten hebben een eigen accountmanager die verantwoordelijk is voor sales en delivery en is de single-point-of-contact. Binnenkomende aanvragen worden bij JOENGO altijd binnen 2 uur opgepakt. Binnen uiterlijk 48 uur wordt er een passend voorstel gedaan.

JOENGO gaat voor langdurige relaties met haar klanten. Onze klanten zien ons als betrouwbaar en professioneel. Dit is wat ons betreft de resultante van een intensieve klantrelatie en een adequaat en professioneel deliveryproces.


joengo-digitale transformatie-digitalisering-mkb-scan-150x41

​Wil jij weten wat je moet doen om over 5 jaar nog te bestaan? Doe de scan!