​Van inzicht naar continuïteit

In de meeste gevallen zul je de resultaten van de JOENGO Continuïteitsscan gebruiken om de volgende stappen te bepalen richting continuïteit voor jouw onderneming. Het opstellen van een plan is belangrijk voor het bepalen en nemen van de goede stappen. 

Als je al een goed beeld hebt van een te nemen stap, dan staan de JOENGO professionals uiteraard ook voor je klaar. We helpen je graag op strategisch, tactisch en operationeel niveau - stap voor stap met direct zichtbare resultaten.

Voorbeelden: ontwikkelen van een breed gedragen digitale strategie, operational excellence, optimaliseren ‘customer journey’, IT regie.

​Maatwerk voor ​jouw unieke behoefte

Elke organisatie is anders en heeft een eigen unieke behoefte om haar continuïteit te waarborgen. Wij geloven niet in een ‘one-size-fits-all’ diensten portfolio, maar een maatwerk oplossing die past bij jou.
JOENGO maakt daarom samen met jou een roadmap om jouw digitalisering te realiseren.

De roadmap richt zich op meerdere aspecten:

 • ontwikkelen van gedragen digitale visie
 • integreren en optimaliseren van de operationele processen
 • experimenteren met nieuwe businessmodellen
 • check
  zorgen voor eigenaarschap en betrokkenheid van medewerkers
 • zorgen voor een duidelijke besturing over verschillende afdelingen
 • check
  interactie met jouw klanten optimaliseren
 • check
  werken aan een sterke en volwaardige relatie tussen Business & IT

Onze oplossingen en diensten zijn daarom altijd ​maatwerk, gebaseerd op jouw unieke behoefte.

​Aansprekende voorbeelden

Onze dienstverlening speelt in op de hierboven genoemde thema’s. Een aantal voorbeelden:

 • ​verbeteren van de digitale visie en strategie
 • ​verbreding van de digitale cultuur
 • ​objectievere besluiten op basis van slim ingerichte datamanagement processen
 • check
  sparringspartner voor CxO (CxO-as-a-Service)
 • check
  ​intensiveren van de relatie tussen Business & IT
 • check
  optimaliseren van jouw online bedrijfsvoering
 • ​inrichting governance
 • ​proces optimalisaties
 • ​cloud strategie en implementatie
 • check
  ​infrastructure-as-a-Service
 • check
  begeleiding in IT-outsourcingstrajecten
 • check
  neerzetten fundament voor nieuwe toepassingen (“Huis op orde”)

​Wij komen om te gaan...

​JOENGO professionals kunnen jouw organisatie ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Volledig flexibel en op het moment dat het jou uitkomt.

Door de coachende manier waarop JOENGO haar klanten ondersteunt, waarbij leren en kennisoverdracht voorop staat, wordt jouw organisatie uiteindelijk verder in staat gesteld zelf de benodigde stappen en veranderingen in en door te voeren. Wij komen dan ook, om uiteindelijk weer te gaan….

JOENGO zorgt er dus voor, dat jij zo snel als mogelijk zelfstandig verder kunt. Als je wil, houden wij de vinger aan de pols of zoals wij zeggen: blijven wij verbonden.


joengo-digitale transformatie-digitalisering-mkb-scan-150x41

​Wil jij weten wat je moet doen om over 5 jaar nog te bestaan? Doe de scan!